Het corona-virus, een nieuwe werkelijkheid

logoachtergrondtransparant alleen VayaV.

Het team van VayaV wenst iedereen in deze periode sterkte en een goede gezondheid.

We zijn ons er sterk van bewust dat de deelnemers aan onze projecten behoren tot de risicogroep. We zullen proberen zo goed mogelijk contact te houden met alle deelnemers. 

 

Zoals het er nu uitziet gaan we een aantal moeilijke maanden tegemoet. Alle groepsbijeenkomsten zijn  voorlopig opgeschort. Voor de groep bij OBA Linnaeusstraat in Amsterdam betekent dat deze na de eerste keer al moet stoppen. 

Met deze crisis blijkt hoe groot het belang is van virtuele ontmoetingen gericht op samen plezier maken en elkaar helpen, vooral voor kwetsbare groepen, zoals de ouderen en chronisch zieken. Met onverminderde inzet zal het team van VayaV, samen met de partijen waarmee we samenwerken dit stap voor stap meer mogelijk maken. 

Concreet zullen we na de crisis onze activiteiten uitbreiden in Alphen  en Amsterdam, maar ook in andere gemeenten. Op Europees niveau zullen we wederom een aanvraag indienen voor een AAL-project*, zodat we het tempo van "opschaling" kunnen verhogen.

Tot slot bedanken we het Het Sluyterman van Loo fonds en het RCOAK voor het gestelde vertrouwen en de middelen die zij beschikbaar stellen. 

Het VayaV-team

AAL (Active and Assisted Living) is een Europees Joint Programma dat projecten steunt die de levenskwaliteit van ouderen verhoogt door het inzetten van ICT. Het programma is gericht op het versterken van de ontwikkeling van innovatieve ICT producten, diensten en systemen gericht op het ondersteunen van ouderen thuis, in de gemeenschap en op het werk. AAL-projecten worden gekenmerkt door de betrokkenheid van de gebruikers (ouderen, mantelzorgers, enz.) en van kleine en middelgrote ondernemingen. Voor meer informatie: http://www.aal-europe.eu/