logoachtergrondtransparant alleen VayaV.

EU project Discover

Doel van DISCOVER

Door het toenemend aantal ouderen in Europa, is er een groei in de vraag  naar kwaliteitszorg. De overheidsdiensten kunnen echter niet aan alle vraag voldoen. De verwachting is dan ook dat familieleden steeds meer zullen moeten bijspringen. Ook zal er steeds meer gevraagd worden van  de reeds overvraagde professionals in de gezondheidszorg. Op dit moment zorgen in Europa meer dan 100 miljoen mensen voor een familielid, een partner, een verwante of vriend. Dit aantal zal naar verwachting sterk stijgen.

 

DISCOVER was een Europees project dat is gericht op ondersteuning van mantelzorgers. Het werd uitgevoerd door partijen in Griekenland, Spanje, Nederland en Groot Brittannië. VayaV was verantwoordelijk voor het Nederlandse deel. DISCOVER was erop gericht om de kwaliteit van leven van de verzorgers en van degenen die zij verzorgen te verbeteren door optimaal gebruik te maken van computers, internet en mobiele telefoons. Daarbij ligt de nadruk op het gerichter zoeken en ontsluiten van bestaande digitale kennisbronnen (websites), die daarvoor geschikt zijn.

DISCOVER stelt met het eindproduct mantelzorgers in staat om toegang te verkrijgen tot de informatie die zij nodig hebben. Er is daarvoor een ‘Portal’ en een digitale Kennisbank ontwikkeld. Deze is uitgebreid met de mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en uitdagingen en vragen te bespreken. 

 

Samengevat, DISCOVER is erop gericht

  • de vaardigheden van mantelzorgers in het gebruik van computers en andere technologieën te verbeteren, om hen te helpen informatie te vinden en nieuwe kennis en deskundigheid te vergaren

  • om mantelzorgers te helpen deze vaardigheden, indien gewenst en mogelijk, over te dragen aan degenen waar zij voor zorgen

 

Het DISCOVER-project is begin 2015 succesvol afgesloten. Het nieuwe project Leuk voor Elkaar sluit aan op de ervaringen en producten van DISCOVER.