logoachtergrondtransparant alleen VayaV.

VayaV is een coöperatieve vereniging die actief projecten ontwikkelt en uitvoert op het gebied van mantelzorg, WMO en eenzaamheid.

Met de "Leuk-voor-Elkaar"-projecten ondersteunt VayaV mensen in het vinden en onderhouden van blijvende contacten. VayaV gebruikt hierbij de digitale en virtuele wereld als hulpmiddel.

​Lokale en regionale organisaties binnen de gemeente zijn bij projecten als deze noodzakelijk voor de borging van het behaalde resultaat. VayaV helpt deze organisaties en vrijwilligers om de interventie, gericht op gebruik van nieuwe media, onder de knie te krijgen.

Dit partnership kan formeel gestalte krijgen door middel van een lidmaatschap van de coöperatie VayaV. Dit lidmaatschap staat open voor alle bij het project betrokken personen, organisaties en instanties.

Hoewel elk project anders is, is er toch sprake van een min of meer uniforme opzet. Hieronder wordt deze in het kort uiteengezet.

Standaard projectopzet​ "Leuk voor Elkaar"

  • De werving van deelnemers aan een project loopt via bestaande organisaties die directe contacten hebben met de doelgroep​, zoals tafeltje dekje, welzijnswerk, wmo, etc.

  • Groepen deelnemers komen wekelijks samen.

  • De onderlinge verbondenheid wordt via spelvormen of een specifieke gedeelde belangstelling versterkt. Dit wordt gecombineerd met het leren van basisvaardigheden op een tablet (in bruikleen)

  • Vervolgens worden de onderlinge contacten ook digitaal met Skype/ Hangouts, email en Facebook versterkt.

  • Met behulp van deze instrumenten worden ook oude vrienden, familie en leden van andere groepen weer sterker betrokken bij het eigen netwerk.

  • Wanneer de onderlinge contacten stevig genoeg zijn, wordt iedereen uitgenodigd om het plezier van samen leren te delen met één persoon uit de eigen omgeving/ familie/ een vriend, buur of kennis.

  • Als men de techniek voldoende onder de knie heeft, volgt de introductie van de echte virtuele wereld. Ontmoetingen vinden dan plaats in een eigen virtuele wereld van VayaV en in Second Live.